Иброҳимбек Ғозибеков

Оғад баор зьмистонон гьзар кẙл,
Оғад баор, гьли пь гьлзор зьнда кẙл.
Оғад баор садои парьнда-т чарьндаи бьланд кẙл,
Оғад баор, пь мьш хоньн-и Шогун кẙл.
***
Шогунць уло мь-хон ҷьк дедẙк пь талака,
Ҷоньт ҷануар пь фасли баор ҷькон дедẙк кь аракат.
Кьнон ма иди бьзрьги ба дараҷаи бьланд қайд,
Фаслои дига-с за, ць уло исон, мьх уен-он ма ӣ-баракат.